УСТАНОВА

учреждение, заведение

Смотреть больше слов в «Беларуска-рускі слоўнік»

УСТАНОЎЧЫ →← УСТАЛЯВАЦЬ

Смотреть что такое УСТАНОВА в других словарях:

УСТАНОВА

ім (агенство, організація) agency; body; establishment; institution; organization; (заклад тж) facility • установи-вкладники institutional investors • установи громадського користування public facilities • адміністративна ~ administrative agency • виправна ~ correction (correctional) facility (institution); rehabilitation facility; (для неповнолітніх правопорушників) juvenile correction • громадська ~ community agency; social institution • державна ~ government (governmental, state) agency (institution) • законодавча ~ legislative body (institution) • каральна (пенітенціарна) ~ penal facility (institution) • карально-виправна ~ penal and corrective facility (institution) • консульська ~ consular office (post) • кредитна ~ credit agency; credit (lending, loan) institution • кредитно-фінансова ~ (інститут) financial institution • лікувальна (медична) ~ medical institution • митна ~ customs office • міжнародна ~ international agency (institution) • муніципальна ~ local authority • наукова ~ research institution; scientific establishment (institution) • спеціалізована ~ ООН UN specialized agency • судова ~ legal agency • урядова ~ government (governmental) agency (office)... смотреть

УСТАНОВА

-и, ж. 1) Організація, що відає якою-небудь галуззю (галузями) народного господарства, торгівлі, культури, науки і працює в цій галузі (галузях). •• Ф... смотреть

УСТАНОВА

рос. учреждение 1. Апарат центральних і місцевих представницьких органів державної влади. 2. Організація, що складається з певного штату службовців та адміністрації і проводить діяльність у тій чи іншій галузі промисловості, у будівництві, на транспорті, в торгівлі, охороні здоров'я та ін. 3. Вид (форма) державної організації або громадського об'єднання (організації), що створюються з метою певного роду діяльності щодо виконання державних чи громадських функцій. У. є юридичними особами, мають визначену управлінську структуру, штат співробітників, матеріальну (майнову) базу і перебувають на державному або місцевому бюджетному фінансуванні.... смотреть

УСТАНОВА

-и, ж. 1》 Організація, що відає якою-небудь галуззю (галузями) народного господарства, торгівлі, культури, науки і працює в цій галузі (галузях).Фінан... смотреть

УСТАНОВА

імен. жін. родуорганізація, що відає якоюсь галуззю народного господарстваучреждение сущ. ср. рода¤ печатка установи -- печать учреждения ¤ державна ус... смотреть

УСТАНОВА

Устано́ва. Настанова, засада. В сім відділі хочу ще раз за порядком розказати, яких установ повинна старшина держати ся, щоб стоваришенє осягнуло свою ціль (Канюк, 1906, 30)// порівн. пол. ustanowić - встановити, ввести, ustanowić zasady - встановити, ухвалити засади.... смотреть

УСТАНОВА

заклад, інституція, (громадська) організація; ЖМ. правило, с. закон; (медична) клініка, шпиталь, лікарня; п. ф.

УСТАНОВА

center, establishment, institute, institution, organ, welfare institution

УСТАНОВА

заведеннязакладзаснуванняінституціюінституціяустанову

УСТАНОВА

заведення заклад заснування інституцію інституція установу

УСТАНОВА

установаж.учреждение, заведение. Навучальная ўстанова.

УСТАНОВА

-и ż instytucja, urząd наукова ~ zakład naukowy

УСТАНОВА

lat. ustanovaучреждение, заведение

УСТАНОВА

син. контора. несолідна: шарашка.

УСТАНОВА

устано́ва іменник жіночого роду

УСТАНОВА

1) учреждение 2) разг. обычай

УСТАНОВА

установаучреждение

УСТАНОВА

Учреждение, заведение

УСТАНОВА

ж.учрежде́ние

УСТАНОВА

დაწესებულება

УСТАНОВА

заведение

УСТАНОВА БЮДЖЕТНА

рос. учреждение бюджетное Див. Бюджетна установа.

УСТАНОВА ЗАКРИТОГО ТИПУ

wall-type institution

УСТАНОВА ОСОБЛИВОГО РЕЖИМУ

specialized institution

УСТАНОВА ПІД ОХОРОНОЮ

custodial secure institution

УСТАНОВА ТЮРЕМНОГО ТИПУ

jail-type institution

УСТАНОВА ФІНАНСОВА

рос. учреждение финансовое Див. Фінансова установа.

T: 109