Беларуска-рускі слоўнік


Автор: Аляксандар Булыка


ААЗІСАБ'ІНЕЦЬАБ'ЯВА
АБ'ЯДНАНАСЦЬАБАБАКАБАБЕГАЦЬ
АБАБІЦЬАБАВЯЗАКАБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА
АБАВЯЗКОВААБАГАЧАЛЬНІКАБАГАЧАЛЬНЫ
АБАГАЧАЦЬАБАГРАВАЛЬНЫАБАГРЭЦЬ
АБАГУЛІЦЬАБАГУЛЬНЕННЕАБАДЖГАЦЬ
АБАДЗЬМУЦЬАБАДРАНЕЦАБАДРАЦЬ
АБАКРАСЦІАБАЛОНААБАЛОНКА
АБАМЛЕЦЬАБАНКРУЦІЦЦААБАПАЛ
АБАПЕРЦІАБАРАНАЗДОЛЬНАСЦЬАБАРАНАК
АБАРАНІЦЬАБАРАЦЬАБАРАЧАЛЬНАСЦЬ
АБАРАЧЭННЕАБАРВАЦЬАБАРОНА
АБАРОНЦААБАРОНЧЫАБАРОЧВАЦЦА
АБАРОЧВАЦЬАБАЧЛІВАСЦЬАБАЯЛЬНАСЦЬ
АББЭРСАЦЬАБВАДНЯЛЬНЫАБВАЖЫЦЬ
АБВАЛІЦЬАБВАНДРАВАЦЬАБВАСТРЫЦЬ
АБВЕРГНУЦЬАБВЕСТКААБВЕСЦІ
АБВЕТРАНЫАБВІНАВАЎЦААБВІНАВАЦІЦЬ
АБВІНУЦЬАБВОСТРАНАСЦЬАБВЫКНУЦЬ
АБВЯНУЦЬАБВЯРЖЭННЕАБВЯСЦІЦЬ
АБВЯЦЬАБВЯШЧАЛЬНІКАБГАБЛЯВАЦЬ
АБГАВАРЫЦЬАБГАВОРАБГАРНУЦЬ
АБГІНАЦЬАБГЛЕДЗЕЦЬАБГОЙСАЦЬ
АБГОРТКААБГРУНТАВАНАСЦЬАБГРУНТАВАЦЬ
АБДАРЫЦЬАБДЗЬМУХАЦЬАБДЗЯЎБЦІ
АБДУРЫЦЬАБДЫМНЫАБЕЗНАДЗЕІЦЬ
АБЕРУЧАБЕЧАКАБЗА
АБЗЕЛЯНІЦЬАБІВАЛЬШЧЫКАБІРКІ
АБІЎКААБКАМЯЧЫЦЬАБКАПАЦЬ
АБКІДАЦЬАБКІТАВАЦЬАБКІТОЎКА
АБКОПКААБКОЎЗАЦЬАБКРУЖЫЦЬ
АБКРУЦІЦЬАБКУРОДЫМЕЦЬАБЛАВА
АБЛАВУХІАБЛАЗІЦЬАБЛАТАШЫЦЬ
АБЛАЧЫНААБЛАШЧЫЦЬАБЛАЯЦЬ
АБЛЕГЧЫАБЛЕЗЦІАБЛЕТАК
АБЛІПНУЦЬАБЛІЦЬАБЛІЧЧА
АБЛІЧЫЦЬАБЛОГААБЛУЗАЦЬ
АБЛУПІЦЬАБЛЫТАЦЬАБЛЯМАВАЦЬ
АБЛЯМОЎКААБМАЛЁЎКААБМАЛЯВАЦЬ
АБМАТЫЧЫЦЬАБМАЦАЦЬАБМЕЖАВАЛЬНІК
АБМЕЖАВАНАСЦЬАБМЕЖАВАЦЬАБМЕРКАВАЦЬ
АБМІНУЦЬАБМОЎКААБМУЛЯЦЬ
АБМЭБЛЯВАЦЬАБНАДЗЙІЦЬАБНІМКІ
АБНЯДУЖАЦЬАБНЯСЛАВІЦЬАБОДВА
АБОЗНЯАБОЙМЫАБОРА
АБПАЛАБПЛЫСЦІАБРАБАВАЦЬ
АБРАЖАЛЬНІКАБРАЗАБРАЗА
АБРАЗІЦЬАБРАЗКІАБРАСІЦЬ
АБРАХМАНІЦЬАБРОЖАКАБРОК
АБРОЦЬАБРУСАБРЫДЗЕЦЬ
АБРЫЗГЛЫАБРЫНДАЦЬАБРЫС
АБСАДААБСІВЕРАЦЬАБСІНІЦЬ
АБСКАРДЗІЦЬАБСКЛЮДАВАЦЬАБСЛУГА
АБСМАЖЫЦЬАБСМАКТАЦЬАБСМЯЯЦЬ
АБСТАВІНЫАБСТАЛЯВАННЕАБСЯГ
АБУДЗІЦЬАБУМОВІЦЬАБУРАЛЬНЫ
АБУРЫЦЦААБУТАКАБХАПІЦЬ
АБЦАСАБЦЕРАБІЦЬАБЦЕРУШЫЦЬ
АБЦІНАКАБЦУГІАБЦЯЖАРЫЦЬ
АБЦЯКАЛЬНІКАБШАЛЁЎКААБШАЛЯВАЦЬ
АБШАРАБШУКАЦЬАБШЭЎКА
АБЫХОДАКАБЫЯКАВАСЦЬАБЯЗВЕЧЫЦЬ
АБЯЗГУЧЫЦЬАБЯЗЗБРОІЦЬАБЯРНУЦЬ
АБЯРЭМАКАБЯСКОЛЕРЫЦЬАБЯССЭНСІЦЬ
АБЯСТЛУСЦІЦЬАБЯСЦУКРЫЦЬАБЯСШКОДЗІЦЬ
АБЯЦАНКААБЯЦАННЕАБЯЦАЦЬ
АВАДЗЕНЬАВАЛОДАЦЬАВАНСАВАЦЬ
АВЕЧКААВЕЧКАГАДОЎЛЯАВЕЧНІК
АВІЯЗДЫМКААВІЯПАДАРОЖЖААВІЯПРАМЫСЛОВАСЦЬ
АВЫСАКАРОДЖВАННЕАВЫСАКАРОДЗІЦЬАГАБЛЯВАЦЬ
АГАЛАСОЎКААГАЛІЦЬАГАЛОСКА
АГАНЬБАВАЦЬАГАРНУЦЬАГАРОДЖА
АГАРОДНІНААГАТКІАГЕНЬЧЫК
АГІДААГІДЛІВАСЦЬАГЛЕДЗЕЦЬ
АГЛЕДЗІНЫАГЛУШАЛЬНЫАГЛЯД
АГЛЯДАЛЬНІКАГЛЯДАЦЬАГЛЯДНЫ
АГЛЯДЧЫКАГНЕЗДОВАЦЦААГНІСТЫ
АГОРКНУЦЬАГРАМАДЗІЦЬАГРЭСТ
АГУЛЬНАКАРЫСНЫАГУЛЬНАПРЫНЯТЫАГУЛЬНАСЦЬ
АГУЛЬНАЎЖЫВАЛЬНАСЦЬАГУЛЬНЫАГУРОК
АГУЧЫЦЬАДАМАШКААДАПТАВАЦЬ
АДАПХНУЦЬАДАСОБІЦЬАДБІТАК
АДБЛЫТАЦЬАДБУДАВАЦЬАДБУДОВА
АДБЫЦЦААДВАБІЦЬАДВАГА
АДВАНДРАВАЦЬАДВАРОТНЫАДВЕДАЦЬ
АДВЕКУАДВЕСЦІАДВЕЧНА
АДВОЛЬНЫАДВЯЧОРАКАДГАБЛЯВАЦЬ
АДГАВАРЫЦЬАДГАДАВАЦЬАДГАДЗІЦЬ
АДГАЛІНАВАНЫАДГАЛОСАКАДГАМАНІЦЬ
АДГАНДЛЯВАЦЬАДГАРНУЦЬАДГАРЭЗАВАЦЬ
АДГАСЦЯВАЦЬАДГІНАДГЛАДЗІЦЬ
АДГЛЫНУЦЬАДГЛЯНЦАВАЦЬАДГОР'Е
АДГРЭБЦІАДГУКАЦЬАДГЭТУЛЬ
АДДАНАСЦЬАДДЗЯКААДДЗЯКАВАЦЬ
АДДРУКАВАЦЬАДДУХААДЖГІР
АДЖЫНАДЗЕЖААДЗЕННЕ
АДЗЁРАДЗІМАКАДЗІНКА
АДЗІНОТААДЗІНЫАДЗІХАЦЕЦЬ
АДЗНАКААДЗНАЧЫЦЬАДКАЗ
АДКАЗАЦЬАДКАЗНАСЦЬАДКАЗЧЫК
АДКАЛАСАВАЦЬАДКАЛУПІЦЬАДКАРКАВАЦЬ
АДКАСАЦЬАДКВІТАЦЬАДКІНУЦЬ
АДКЛАДАДКЛАСЦІАДКЛІКАЦЬ
АДКРАСАВАЦЬАДКРУЦІЦЬАДКРЫТАСЦЬ
АДКРЭСЛІЦЬАДКУЛЬАДЛЕГА
АДЛЕГЛАСЦЬАДЛІВАНЫАДЛІГА
АДЛІКАДЛІНЕІЦЬАДЛІНУЦЬ
АДЛІЧЫЦЬАДЛЮСТРАВАННЕАДЛЮСТРАВАЦЬ
АДМАКРЭЦЬАДМАЦАВАЦЬАДМЕЖАВАЦЬ
АДМЕНААДМЕТНАСЦЬАДМІЛЬГАЦЬ
АДМОВААДМОВІЦЦААДМОЎЕ
АДМОЎНЫАДМЫСЛОВЫАДНААСОБНЫ
АДНАБАКОВАСЦЬАДНАВЁСЛАВЫАДНАВІЦЬ
АДНАВОКІАДНАВЯСКОВЕЦАДНАГАДОВЫ
АДНАГАЛОСНЫАДНАГОДАКАДНАГУЧНЫ
АДНАДУМЕЦАДНАДУМНАСЦЬАДНАДУМСТВА
АДНАКАЛЯРОВЫАДНАМОЎНЫАДНАРАДКОЎЕ
АДНАРАЗОВЫАДНАСТАЙНАСЦЬАДНАСХІЛЬНЫ
АДНАЎЛЕННЕАДНАЎЛЕНЧЫАДНАЧАСОВЫ
АДНАШЛЮБНАСЦЬАДНЕКУЛЬАДНОЙЧЫ
АДНОСІНЫАДНОСНЫАДНОЎНІК
АДОЗВААДОЛЕЦЬАДОНАК
АДПАВЕДНІКАДПАВЕДНЫАДПАВЯДАЦЬ
АДПАКУТАВАЦЬАДПАЛІЦЬАДПАЛОХАЦЬ
АДПАЛУДНАВАЦЬАДПАНАВАЦЬАДПАС
АДПАЧЫНАКАДПАЧЫЦЬАДПЕРАЗАЦЬ
АДПЛЮШЧЫЦЬАДПОМСЦІЦЬАДПРАВА
АДПРАВАДЗІЦЬАДПРАСАВАЦЬАДПРАЦАВАЦЬ
АДПРАЦОЎКААДПУДЗІЦЬАДПЫРСНУЦЬ
АДРАБІЦЬАДРАДЖЭННЕАДРАДЗІЦЬ
АДРАІЦЬАДРАТАВАЦЬАДРАЧЭНЕЦ
АДРОЗНІЦЬАДРЫНААДСАПЦІСЯ
АДСВЯТКАВАЦЬАДСКАРОДЗІЦЬАДСКРЭБЦІ
АДСУНУЦЬАДСУТНІЧАЦЬАДТУЛІНА
АДТЫНКАВАЦЬАДТЭРМІНАВАЦЬАДТЭРМІНОЎКА
АДУБЕЦЬАДУЖЭЦЬАДУКАВАНЫ
АДУКАВАЦЬАДУКАЦЫЯАДУСЮЛЬ
АДУХАЎЛЕННЕАДХІЛІЦЬАДХІНУЦЬ
АДХОНАДЦЕННЕАДЦІНАК
АДЦІНАЦЬАДЦУРАЦЦААДЦЫРАВАЦЬ
АДЦЯГНЕНАСЦЬАДЦЯГНУЦЬАДЦЯЦЬ
АДЧАЙАДЧУВАЛЬНЫАДЧУВАЦЬ
АДЧУЖАЛЬНАСЦЬАДЧУЦЬАДЧЫНІЦЬ
АДЧЭПКААДШАРАВАЦЬАДШМАРГНУЦЬ
АДШПІЛІЦЬАДШПУНТАВАЦЬАДШРУБАВАЦЬ
АДШТАБНАВАЦЬАДШТОРЫЦЬАДШТУРХНУЦЬ
АДШУКАЦЬАДШЧАПІЦЬАЕР
АЖЫНААЖЫННІКАЖЫЦЦЯВІЦЬ
АЗАГАЛОВІЦЬАЗАЛЕЦЬАЗДАРАЎЛЕНЧЫ
АЗДОБААЗДОБІЦЬАЗІРАЦЬ
АЗІРНУЦЦААЗМРОЧЫЦЬАЗНАЁМІЦЬ
АЗНАЧАЛЬНЫАЗНАЧЫЦЬАЗЫЗЛЫ
АЗЫЗНУЦЬАЗЯБЛЫАЗЯБНУЦЬ
АЗЯРОДАЙЧЫНААКАЛІЧНАСЦЬ
АКАНІЦААКАНОМАКАПЦАВАЦЬ
АКАРДЭОНАКІСЛЯЛЬНІКАКРАВАК
АКРАВЕРШАКРАЕЦАКРАМЯ
АКРАСААКРУГААКРЫЦЬ
АКРЫЯЦЬАКРЭСЛЕНАСЦЬАКРЭСЛІЦЬ
АКСАМІТАКСАМІТКААКСАМІТНІК
АКСАМІЦІСТЫАКУЛЯРЫАЛАДКА
АЛЕАЛЕІСТАСЦЬАЛЕЙ
АЛЕЙНЯАЛЕНЕГАДОЎЛЯАЛЁС
АЛЕШНІКАЛЕШЫНААЛІВА
АЛОВАКАЛЬВАСАЛЬТЭЯ
АЛЬЯСАМАЛЬАМАТАР
АМАТАРСТВААМЕЦЦЕАМЯЛУШКА
АНДАРАКАНЁЛАНТЫГРАМАДСКІ
АНТЫРЭЧЫВААНУЧААПАВЯДАЛЬНІК
АПАВЯДАННЕАПАВЯДАЦЬАПАВЯСЦІЦЬ
АПАДКІАПАЗНІЦЦААПАЛ
АПАЛАЦЬАПАЛІЦЬАПАЛЬШЧЫК
АПАМЯТАЦЦААПАНАВАНАСЦЬАПАНАВАЦЬ
АПАНТАНАСЦЬАПАНТАНЫАПАНЧА
АПАРНЯАПАРЫЦЦААПАСРОДКАВАНА
АПЁКАПЕНЬКААПЕРАЗАЦЬ
АПЕЦЬАПЕЧАКАПЛАДНІЦЬ
АПЛАТКААПЛІКАПОВЕСЦЬ
АПОЛАКАПОЎЗЕНЬАПОШНІ
АПРАМЕНІЦЬАПРАМЕНЬВАННЕАПРАМЕТНАЯ
АПРАМЕТНЫАПРАНУЦЬАПРАЦАВАЦЬ
АПРАЦОЎКААПРАЧААПРОЧ
АПРУЦЯНЕЦЬАПРЫКРАЦЬАПРЫТОМНЕЦЬ
АПУХААПЫЛЯЛЬНІКАПЫНУЦЦА
АПЫРСКАЦЬАПЫТАЦЬАПЯЧЫ
АРАТЫАРАЦЬАРЖАНІШЧА
АРУДАРФААРФАВАЦЬ
АРЫШТАРЫШТАВАЦЬАРЭЛІ
АСАБІСТЫАСАБЛІВААСАБЛІВАСЦЬ
АСАБЛІВЫАСАБОВЫАСАВІК
АСАДААСАДКААСАЛОДА
АСАЧЫЦЬАСВЕРАСВЕТА
АСВЕТЛЕНАСЦЬАСВЕТНІКАСВЯТЛЕННЕ
АСВЯТЛІЦЬАСЕЛІЦААСЕЛЫ
АСЕЦЬАСІЛАКАСКОМА
АСКРЭБЦІАСКУБЦІАСМАГНУЦЬ
АСМАЛАКАСМАЛІЦЬАСМАЛЬНЯ
АСМУГЛАСЦЬАСМУГЛЫАСМУЖЫЦЬ
АСНАЧАСНОВАТВОРНЫАСОБА
АСОБНІКАСОБНЫАСПРЭЧЫЦЬ
АСТАТНІАСТАЧААСТОЙЛІВАСЦЬ
АСТУДЗІЦЬАСТУПІЦЬАСУЧАСНІЦЬ
АСЦЕРАГЧЫАСЦЮКАСЦЯРОГА
АСЫПАКАСЬМІНААСЭНСАВАНАСЦЬ
АСЭНСАВАЦЬАСЯГНУЦЬАСЯРОДАК
АСЯРОДДЗЕАТАЧЫЦЬАТАЯСАМИТЬ
АТАЯСАМІЦЬАТАЯСАМЛІВАННЕАТАЯСНЕННЕ
АТЛУМІЦЬАТЛУСЦЕЛАСЦЬАТЛУСЦЕЦЬ
АТОЕСНІЦЬАТОЖЫЛАКАТОСА
АТРАПАЦЬАТРУТААТРУТНЫ
АТРУЦІЦЬАТРЫМАЛЬНІКАТРЫМАЦЬ
АТРЭСЦІАТУЛІЦЬАТУХНУЦЬ
АТЫНКАВАЦЬАТЫЧКАВАЦЬАЎСЮК
АЎСЯНІКАЎТАБУДАВАННЕАЎТАБУДАЎНІК
АЎТАВЫМЯРАЛЬНЫАЎТАГАСПАДАРКААЎТАГУРТОК
АЎТАКРАМААЎТАМАБІЛЕБУДАЎНІКАЎТАМАСТЭРНЯ
АЎТАРУХАВІКАХАВАЦЬАХАЙНАСЦЬ
АХАЙНЫАХАЛАДЖАЛЬНІКАХАПАК
АХАПІЦЬАХАЯЦЬАХВОТА
АХВОТНААХВОТНІКАХВЯРА
АХВЯРАВАЦЬАХВЯРАДАЎЦААХВЯРНІК
АХІНУЦЬАХМІСТРЫНЯАХОВА
АХОПАХОЎНІКАХОЎНЫ
АХРАП'ЕАХРЫСЦІЦЬАХУТАЦЬ
АЦВЕРАЗЕЦЬАЦЕРАБІЦЬАЦЕРУШЫЦЦА
АЦЕРУШЫЦЬАЦЕСЛІВЫАЦІСНУЦЬ
АЦІХНУЦЬАЦІШЭЦЬАЦЯПЛІЦЬ
АЦЯПЛЯЛЬНІКАЦЯПЛЯЛЬНЫАЧАПІЦЬ
АЧАРНІЦЬАЧАХНУЦЬАЧМУЦІЦЬ
АЧУЖЭЦЬАЧУНЯЦЬАЧУЦЦА
АЧЭПАШАЛЕЛЫАШАЛЕТЬ
АШАЛЁЎКААШАЛЯВАЦЬАШАТРАВАЦЬ
АШКЛІЦЬАШКЛЯНЕЦЬАШУКАНЕЦ
АШУКАНСТВААШУКАЦЬАШЧАДЛІВАСЦЬ
АШЧАДНАСЦЬАШЧАДНЫАШЧАПЕРЫЦЬ
АШЧЭРАШЧЭРЫЦЦААШЫТАК
АШЭСТАКАЭРАЗДЫМАКАЭРАЗДЫМКА
АЯКАСЦІЦЬ
T: 39